8 Câu hỏi về Ví vàng, Ví ngọc, 10 cấp độ Vip, 5 cấp độ Super Vip

Hỏi: Ví vàng trong iWIN là gì?
Trả lời:
Ví vàng là tiền người chơi nạp trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, thẻ cào điện thoại,… Tiền trong ví vàng có thể dùng để cược và nạp trực tiếp.
Hỏi: Ví ngọc trong iWIN là gì?
Trả lời:
Ví ngọc là phần tiền hoàn trả quay slot, hoàn trả tiền phế, tiền hoa hồng giới thiệu bạn bè của iWIN CLUB cho người chơi, tiền từ Giftcode,…nói chung là tiền trong game (ingame) sẽ được cộng vào ví ngọc. Tiền trong ví ngọc có thể dùng cược trong game nhưng không thể rút trực tiếp. Muốn rút tiền từ ví ngọc thì người chơi phải chuyển tiền sang ví vàng mới rút được
Lưu ý: Tiền trong ví ngọc có thể chơi tất cả các game trừ game bài Tiến Lên, Phỏm, Poker, Mậu Binh

Hỏi: Làm sao chuyển tiền từ ví ngọc sang ví vàng trong game iWIN?
Trả lời:
Để chuyển được tiền từ ví ngọc sang ví vàng, người chơi phải đạt cấp độ VIP 4

Hỏi: Giới hạn chuyển tiền từ ví ngọc sang ví vàng của iWIN như thế nào?
Trả lời:
Tuỳ vào cấp độ VIP mà có giá trị quy đổi khác nhau, cụ thể:
iWIN VIP 0 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được
iWIN VIP 1 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được
iWIN VIP 2 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được
iWIN VIP 3 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được
iWIN VIP 4 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 1.000.000
iWIN VIP 5 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 10.000.000
iWIN VIP 6 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 20.000.000
iWIN VIP 7 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 40.000.000
iWIN VIP 8 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 60.000.000
iWIN VIP 9 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 80.000.000
iWIN VIP 10 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 120.000.000
iWIN Super VIP 11 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 600.000.000
iWIN Super VIP 12 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 1.000.000.000
iWIN Super VIP 13 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 2.000.000.000
iWIN Super VIP 14 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 4.000.000.000
iWIN Super VIP 15 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 10.000.000.000

Hỏi: 15 cấp độ vip trong iWIN CLUB là gì?
Trả lời:
Tuỳ vào mức độ nạp tiền và mức cược của người chơi mà game chia ra 15 cấp độ VIP, người chơi đăng ký, đăng nhập, kích hoạt số điện thoại lần đầu tiên mặc định là VIP 0, sau khi đạt đủ điều kiện sẽ được lên VIP 15
Hỏi: Làm sao để lên VIP trong iWIN?
Trả lời:
Có 2 điều kiện để lên VIP. Thứ nhất là tiền nạp vào game, thứ hai là số tiền cược trong game, cụ thể:
iWIN VIP 1 => Tổng nạp tích luỹ 200.000 và tổng cược là: 3.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 0 lên VIP 1)
iWIN VIP 2 => Tổng nạp tích luỹ 800.000 và tổng cược là: 6.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 1 lên VIP 2)
iWIN VIP 3 => Tổng nạp tích luỹ 1.600.000 và tổng cược là: 9.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 2 lên VIP 3)
iWIN VIP 4 => Tổng nạp tích luỹ 4.800.000 và tổng cược là: 12.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 3 lên VIP 4)
iWIN VIP 5 => Tổng nạp tích luỹ 12.000.000 và tổng cược là: 24.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 4 lên VIP 5)
iWIN VIP 6 => Tổng nạp tích luỹ 52.000.000 và tổng cược là: 102.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 5 lên VIP 6)
iWIN VIP 7 => Tổng nạp tích luỹ 100.200.000 và tổng cược là: 300.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 6 lên VIP 7)
iWIN VIP 8 => Tổng nạp tích luỹ 500.200.000 và tổng cược là: 1.000.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 7 lên VIP 8)
iWIN VIP 9 => Tổng nạp tích luỹ 1.000.200.000 và tổng cược là: 2.000.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 8 lên VIP 9)
iWIN VIP 10 => Tổng nạp tích luỹ 5.000.200.000 và tổng cược là: 10.000.000.000 (đạt 2 điều kiện này từ VIP 9 lên VIP 10)
iWIN Super VIP 11 => Tổng nạp tích luỹ 20 Tỷ 200 Triệu và tổng cược là: 100 Tỷ (đạt 2 điều kiện này từ VIP 10 lên Super VIP 11)
iWIN Super VIP 12 => Tổng nạp tích luỹ 40 Tỷ 200 Triệu và tổng cược là: 200 Tỷ (đạt 2 điều kiện này từ VIP 11 lên Super VIP 12)
iWIN Super VIP 13 => Tổng nạp tích luỹ 80 Tỷ 200 Triệu và tổng cược là: 400 Tỷ (đạt 2 điều kiện này từ VIP 12 lên Super VIP 13)
iWIN Super VIP 14 => Tổng nạp tích luỹ 160 Tỷ 200 Triệu và tổng cược là: 800 Tỷ (đạt 2 điều kiện này từ VIP 13 lên Super VIP 14)
iWIN Super VIP 15 => Tổng nạp tích luỹ 320 Tỷ 200 Triệu và tổng cược là: 1600 Tỷ (đạt 2 điều kiện này từ VIP 14 lên Super VIP 15)

Hỏi: Mỗi lần lên cấp VIP trong iWIN có được thưởng không? Thưởng những gì? Thưởng bao nhiêu tiền?
Trả lời:
Có 2 mức VIP gồm: VIP và Super VIP, mức nào sẽ được thưởng tiền cụ thể theo mức đó, cụ thể:
iWIN VIP 0 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được => Không có thưởng thêm khi nổ hũ => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 1 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được => Không có thưởng thêm khi nổ hũ => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 2 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được => Không có thưởng thêm khi nổ hũ => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 3 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Không chuyển được => Không có thưởng thêm khi nổ hũ => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 4 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 20% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.05% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 5 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 30% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.08% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 6 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 40% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.10% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 7 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 50% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.15% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 8 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 55% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.20% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 9 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 60% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.25% => Không có thưởng nóng
iWIN VIP 10 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 70% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Không có thưởng nóng
iWIN Super VIP 11 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 75% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Thưởng nóng từ VIP 10 lên VIP 11: 50.000.000 vnđ
iWIN Super VIP 12 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 80% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Thưởng nóng từ VIP 11 lên VIP 12: 100.000.000 vnđ
iWIN Super VIP 13 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 85% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Thưởng nóng từ VIP 12 lên VIP 13: 200.000.000 vnđ
iWIN Super VIP 14 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 90% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Thưởng nóng từ VIP 13 lên VIP 14: 350.000.000 vnđ
iWIN Super VIP 15 => Tiền Ví Ngọc sang Ví Vàng Chuyển được 100% => Thưởng thêm khi nổ hũ 0.30% => Thưởng nóng từ VIP 14 lên VIP 15: 500.000.000 vnđ
Hỏi: Tiền thưởng khi lên cấp VIP của iWIN CLUB có rút ra được không? Có yêu cầu điều kiện gì không?
Trả lời:
Khi lên từng cấp độ VIP người chơi sẽ được tiền thưởng trực tiếp vào ví vàng, người chơi có thể rút ra mà không cần bất cứ điều kiện gì